Projecten

Aromadosering Een zeer kleine hoeveelheid aroma nauwkeurig en in-line doseren in een basis product, dat was de uitdaging van dit project. Door de aromadosering kan flexibeler geproduceerd worden en wordt het productverlies verminderd. Resultaat Detail ontwerp, begeleiding testen en realisatie branche: zuivel Lees meer >
Modernisering drankenbereiding De uitdaging in dit project was een grote variatie in grondstoffen, producten en hoeveelheden. De klant wilde veiliger, efficiënter en hygiënischer produceren. Na een systematische analyse van het proces is een functioneel ontwerp voor de modernisering van het productieproces opgesteld. branche: dranken Lees meer >
Minimalistisch procesontwerp Op een locatie met weinig voorzieningen wilde de klant een robuust en reinigbaar proces realiseren. De gespecialiseerde procesapparatuur is door de klant ingekocht. Voor het installeren en aansluiten van de apparatuur is een bestek geschreven voor een contractor. Het project is inmiddels gerealiseerd en in bedrijf gesteld. branche: zuivel Lees meer >
Procesontwerp nieuwe CIP-keuken De klant wilde een bestaande CIP-keuken vervangen met minimaal verlies van productietijd. Doel van het project: realisatie van een zelfreinigende CIP-keuken met een minimale foot-print. Het procesontwerp moest worden afgestemd op de bestaande en toekomstige reinigings-eisen. branche: babyvoeding Lees meer >
Optimalisatie reiniging sproeidrogers Het optimaliseren van een  complexe reiniging waarbij optimaal gebruik gemaakt moest worden van bestaande apparatuur. Doel van het project: een gegarandeerd reinigingsresultaat. Er zijn hydraulische ontwerp berekeningen voor het CIP-systeem gemaakt op basis waarvan de optimalisatie inmiddels is gerealiseerd. branche: babyvoeding Lees meer >
Debottlenecking CIP-capaciteit Een groot aantal met elkaar samenhangende reinigingen vormen een bottleneck voor de productiecapaciteit. Doel van dit project: het vergroten van de OEE door het optimaliseren van de CIP-capaciteit. OOPEC heeft de ontwerpbasis geleverd voor een aantal optimalisatieprojecten die leiden tot een forse toename van de OEE. branche: ingrediënten Lees meer >
Zuurreiniging heet water net Kalkaanslag in een heet water net kon alleen verwijderd worden door een handmatige zuurreiniging. In dit project heeft OOPEC een ontwerp gemaakt voor een veilige en automatische zuureiniging. branche: babyvoeding Lees meer >
UHT optimalisatie Een sterk vervuilend product in een UHT-installatie leidde tot korte productieruns en lange reinigingstijden. Het conditioneren van de UHT-installatie kostte te veel tijd. Doel van het project: meer productietijd door snellere reiniging en het verkorten van de conditioneringsstap. Resultaat: conceptontwerp voor een dubbele verhitter en optimalisatie van de warmteoverdracht tijdens het conditioneren. branche: zuivel Lees meer >