Minimalistisch procesontwerp

Op een locatie met weinig voorzieningen wilde de klant een robuust en reinigbaar proces realiseren. De gespecialiseerde procesapparatuur is door de klant ingekocht. Voor het installeren en aansluiten van de apparatuur is een bestek geschreven voor een contractor. Het project is inmiddels gerealiseerd en in bedrijf gesteld.

branche: zuivel

Projecten >