Debottlenecking CIP-capaciteit

Een groot aantal met elkaar samenhangende reinigingen vormen een bottleneck voor de productiecapaciteit. Doel van dit project: het vergroten van de OEE door het optimaliseren van de CIP-capaciteit. OOPEC heeft de ontwerpbasis geleverd voor een aantal optimalisatieprojecten die leiden tot een forse toename van de OEE.

branche: ingrediënten

Projecten >